Planning/voortgang

IKC PADBROEK

 

160921 TPM Overall planning (up-date 161128)


Als PDF kan de overall planning worden gedown-load.
In hoofdlijnen:
 • Inzage bestemmingsplan en bouwvergunning vanaf begin september 2015
 • Vaststelling
  • bestemmingsplan half december 2015 => jan./febr. 2016
  • financiering/krediet half december 2015 => jan./febr. 2016
 • Afgifte bouwvergunning februari 2016 (niet onherroepelijk)
 • Bezwarentermijn (Raad van State Den Haag)
  • voorlopige voorziening mei/juni 2016
  • bodem procedure december 2016 (vergunning onherroepelijk)
 • Opdrachtverstrekking contractors juli 2016
 • Start nieuwbouw na het zomerreces 2016
 • Oplevering zomer 2017*)
 • In gebruikname schoolseizoen 2017-2018 (na zomervakantie 2017)

*) afhankelijk van winterperiode

Een vroege en/of strenge Koning Winter kan nog vertraging geven op deze overall-planning.

PDF Overall planning: TPM11004 161128 uitv04