IKC Padbroek


Binnenkort meer beschikbaar!

Wat is het IKC?
Het Integraal Kind Centrum is een plek waar kinderen naar school, naar de opvang of naar sportactiviteiten gaan. Het kind staat centraal, maar ook ouders en wijkbewoners ontmoeten elkaar hier. Het is een plek waar alle kindgerelateerde onderwerpen voor de wijk Padbroek bij elkaar komen, maar waar ook andere wijkactiviteiten plaatsvinden afgestemd op de behoeften uit de buurt.

Waar komt het IKC?
Het nieuwe Integraal Kind Centrum komt op de plek waar de reeds in 2014/2015 gesloopte oude basisschool De Zevensprong stond, tussen Dassenburcht en Hagelkruis in de wijk Padbroek Cuijk. Het is een centrale locatie in de wijk, tussen samenwerkende basisscholen De Zevensprong (OPTIMUS) en Harlekijn (INVITARE) met kinderopvang PSZ Koekepeertje/ BSO Eigenwijs (SPRING). Deze plek biedt mooie kansen om sporten, leren en ontmoeten te combineren.

Voor wie is het IKC?
Basisscholen De Zevensprong en Harlekijn nemen hun intrek in het nieuwe gebouw en ook kinderopvang krijgt er een plek. Daarnaast is rekening gehouden om in de toekomst hier wijkfuncties in onder te brengen. Het wordt een plek die uitnodigt tot ontmoeten.

Wanneer komt het IKC er?
Begin februari 2016 zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond. Half mei 2016 zouden we kunnen starten met de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden. Als alles volgens planning verloopt wordt het IKC rond de zomer van 2017 in gebruik genomen. 
Echter door de lopende beroepsprocedure door enkele omwonende ingediend bij de Raad van State is dit ongewis. Zie ook laatste nieuws.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Heeft u een praktische vraag of klacht, of ontstaat er een probleem naar aanleiding van de bouwwerkzaamheden, dan kunt u terecht bij TPM TRATAD Project Management Cuijk , TPM@honbee.com.
Voor onderwijsinhoudelijke en kinderopvang zaken in relatie tot nieuwbouw IKC, zie Team/contactpersonen.Een voorbeeld:
Wat is een IKC?

Video IKC gemeente Doetinchem

 
 Laatste ontwikkelingen

Vrijdag 1 december 2017,  officiele opening IKC Dassenburcht ... Lees meer...